Wat wij doen – Groei met OVER-gemeenten.

Wat wij doen

Wat wij doen

Wij stellen inwoners en ondernemers centraal.

Als zelfstandige kleine gemeenten staan Oostzaan en Wormerland dicht bij hun inwoners en ondernemers. De lijnen tussen hen en het gemeentebestuur zijn kort en de persoonlijke contacten warm. Daarom staan de inwoners en ondernemers centraal in onze dienstverlening. Wij passen deze aan op hun behoefte. Ons doel: een klantgerichte dienstverlening die klaar is voor de toekomst, met vernieuwende diensten en producten. Daarnaast werken we samen verder aan onze organisatie. Daarbij ligt de focus in 2021 vooral op het verder professionaliseren en verbeteren van onze dienstverlening, en het verder digitaliseren van onze producten, diensten en organisatie.

Dienstverlening

OVER werkt voor onze inwoners, bedrijven en instellingen in Oostzaan en Wormerland. Dienstverlening is voor ons dus meer dan het loket van Burgerzaken waar burgers een paspoort kunnen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een persoonsgerichte aanpak als iemand een vergunning of ondersteuning aanvraagt. De inwoners van Wormerland en Oostzaan verdienen onze aandacht. Omdat we er bovenal voor hén zijn. Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers dit gevoel delen. Geldt dat ook voor jou?

Digitalisering

Ooit was het gemeentehuis de plek waar je naartoe ging om je zaken te regelen. Tegenwoordig gaat dit vaak online. Digitalisering zorgt voor efficiënte werkprocessen. Het is voor onze inwoners ook gemakkelijker. Maar er is een grote groep voor wie deze digitalisering niet vanzelfsprekend is. Daar houden we rekening mee. Naast de digitale weg blijft de gemeente dan ook gewoon toegankelijk via andere kanalen. Telefonisch, of door het maken van een afspraak in het stadhuis. Zo nodig leveren we maatwerk. Bij OVER proberen we hier altijd de juiste balans in te vinden. Spreekt dit jou aan?

Onze afdelingen

De gemeentelijke taken van OVER zijn ingericht zoals je van een ‘gewone’ gemeente gewend bent. Iedere afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd.

 • Sociaal Domein: Hier komen Wmo, Werk & Inkomen en het Jeugdteam samen. Echt iets voor jou als je direct in contact wil staan met onze inwoners.
 • Ruimtelijk Domein: Zij organiseren alles in de openbare ruimte.  Hiermee bepaal je hoe aantrekkelijk de gemeente is om in te wonen, werken en recreëren.
 • Informatievoorziening: Alles wat er in de organisatie gebeurt, maken zij mogelijk. Hieronder valt bijvoorbeeld: dienstverlening, IT, ICT en documentaire informatievoorziening.
 • Bestuurszaken: Zij faciliteren en organiseren alle bestuurlijke processen. Je kunt terecht op vier subafdelingen:
  • Openbare orde & veiligheid
  • Juridische zaken
  • Bestuurssecretariaat
  • Communicatie
 • Arbeid, organisatie en gezondheid (HRM): Hier ligt de focus op goed werkgeverschap, zodat jij je talenten optimaal kunt inzetten. Zij zijn er voor onze medewerkers.
 • Financiën en control: Alle financiële stromen van de gemeente worden hier inzichtelijk gemaakt. Zij zorgen voor het overzicht, zodat de politiek gefundeerde besluiten kan nemen.