Miranda ten Brink

OVER mijn loopbaanontwikkeling bij OVER-gemeenten

 

Ik heb vier jaar bij OVER-gemeenten gewerkt als Beleidsmedewerker Cultuur. Hoewel cultuur een leuk en afwisselend beleidsterrein is, merkte ik dat een andere richting beter bij me zou passen. Ik ben altijd erg geïnteresseerd in het gedrag van mensen en ook krijg ik meer energie van uitvoerende taken dan van beleidsmatig werk. Gelukkig kon ik mijn twijfels ten aanzien van mijn werk altijd met mijn leidinggevende bespreken.

 

In 2013 besloot ik om naast mijn werk aan een tweede studie te beginnen. Door het flexibele werken bij OVER-gemeenten was dat geen probleem. Het werd de HBO opleiding Toegepaste Psychologie. De HRM-afdeling van OVER-gemeenten heeft mij vervolgens geholpen aan een stageplaats bij de GGD, waar ik gedurende drie maanden de helft van mijn werktijd mocht inzetten om ervaring op te doen in het nieuwe werkveld van de psychologie en gezondheidszorg. Het was een erg leuke en leerzame stage en het bevestigde dat ik een goede keuze had gemaakt.

 

Een half jaar later vond ik een nieuwe baan bij de GGD in Brabant als Functionaris gezondheidsbeleid. In deze functie adviseer ik enerzijds gemeenten over hun gezondheidsbeleid. Anderzijds ondersteun ik die gemeenten bij de uitvoering van dat beleid in mijn rol als projectleider van diverse (preventieve) gezondheidsprogramma’s. Door de combinatie van mijn gemeentelijke beleidservaring bij OVER-gemeenten, mijn nieuwe opleiding en de ervaring van mijn stage bij de GGD is deze nieuwe functie voor mij mogelijk geworden.

 

Ik ben OVER-gemeenten dan ook erg dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven heeft!

 

Miranda ten Brink

Twitter mee #voegjezelftoe